Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte
 • Bivirkninger
  • Facts om bivirkninger

Bivirkninger ved kemoterapi

Medicin virker - og har bivirkninger

Gastrointestinale:

 

 

 

Grad

 

 

Symptomer

 

Behandling

 

Ændringer i kemoterapi

 

0

 

Ingen

 

 

Ingen

 

Ingen

 

1

 

Forbigående nedsat appetit/anorexi, diarre og/eller vomitus

 

Ingen

 

Ingen

 

2

 

Anorexi, diarre og/eller vomitus

 

 

Ambulant behandling

 

Ingen

 

3

 

Anorexi, diarre og/eller vomitus

 

Ambulant behandling

 

Næste kemobehandling udsættes

 

4

 

Anorexi, diarre og/eller vomitus

 

Hospitalisering

 

Næste kemobehandling udsættes

 

 

Behandling:

 

Ved grad 2 & 3 behandles med:

 

 • Faste 1 døgn
 • Antiemitika (primperan 0,5-1 mg/kg x 2-4 dgl. indtil ophør af vomitus)
 • Probiotika (zoolac x 3 dgl. i min. 3 dage)
 • Diæt (i/d eller lign. indtil ophør af symptomer)
 • Antibiotika hvis der er hæmorrhagi eller ved tenderende neutropeni
 • Væske ved dehydrering eller mistanke om subklinisk dehydrering.

 

 

Ved grad 4 behandles med:

 

 • Faste 1 døgn
 • Antiemitika (primperan 0,5-1 mg/kg x 2-4 dgl. indtil ophør af vomitus)
 • Probiotika (zoolac x 3 dgl. i min. 3 dage)
 • Diæt (i/d eller lign. indtil ophør af symptomer)
 • Antibiotika
 • TJEK CBC!
 • Væske (vedligehold + estimeret tab)

 

Myelodepression; neutropeni:

 

 

 

Neutrofile

Celler/μl

 

Feber?

 

Systemiske tegn?

 

Behandling

 

< 3000

 

Nej

 

 

Nej

 

Udsæt kemoterapi 3-5 dage, dosisreduktion med 25 % ved næste behandling; ingen antibiotika

 

 

< 3000

 

Ja

 

Nej

 

1. Udsæt kemoterapi indtil feberfri og neutrofile > 3000/ μl, dosisreduktion med 25 % ved næste behandling; overvåg temperatur, puls & respiration hjemme samt oral antibiotika

 

eller

 

2. Udsæt kemoterapi indtil feberfri og neutrofile > 3000/ μl; hospitalisering med overvågning af temperatur, puls & respiration; intravenøs antibiotika

 

 

< 1500

 

Nej/Ja

 

Ja

 

Udsæt kemoterapi; dosisreduktion ved næste behandling.

Hospitalisering: Følg temperatur, intensiv overvågning, intravenøs antibiotika, væsketerapi; evt. behandling for septisk shock.

 

 

 

 

 

 

 

 


Myelodepression; trombocytopeni:

 

 

 

Trombocytter

Celler/μl

 

Behandling

 

< 50.000

 

Udsæt kemoterapi; evt. overvåges ACT

 

 

<10.00

 

Udsæt kemoterapi; overvåg ACT; blodtransfusion hvis tegn på spontan blødning.

 

 

 

 

 

 

Cardiotoxicitet:

 

 

Er især associeret med doxorubricin. Risikoen for udvikling af cardiotoxicitet er størst hos racer prædisponeret for cardiomyopati, dvs. dobermann, gigantracer m.fl. Risikoen er kummulativ.

 

MAX DOSIS: 180/m2

 

 

 

Indikationer på cardiotoxicitet:

 

 

 

EKG

 

Ventrikulære præmature komplekser (VPC)

Supraventrikulære arrhythmier

R-tak abnormaliteter

 

 

Ultralyd

 

 

Reduceret fractional shortening (FS)

 

 

Ved mistanke om cardiotoxicitet seponeres doxorubricin og cardiolog (VB) kontaktes mhp. opfølgning og eventuel behandling.

 

 


Anafylaksi

 

 

Kan ses ved alle cytostatika, men især:

 

L-Asparaginase

Doxorubicin

 

Ved disse gives profylaktisk antihistamin og steroid.

 

 

Symptomer

 

 

Urticaria

Angioødem

Uro

Erythem

Vomitus

Hypotension

Kredsløbskollaps

Dyspnoe

 

 

Behandling

 

Stop infusion!

 

Giv:

Tarvegyl 0,05 mg/kg iv.

Dexametason (FMP): 1-2 mg/kg iv.

 

Eventuelt:

NaCl infusion: x ml/kg/t

Adrenalin iv

 

Fortsæt behandling indtil symptomers ophør.

 

Se desuden procedure for shokbehandling

 

 

 


Hæmoragisk cystitis:

 

 

Associeret med cyclophosphamid og skyldes den toxiske effekt på blærens mucosa af acrolein, en metabolit af cyclophosphamid.

 

 

 

Symptomer

 

Hæmaturi

Dysuri

Polliakiuri

 

Diagnostik

 

Urinanalyse af urinprøve udtaget ved cystocentese:

 

 • Hæmaturi
 • Moderat antal neutrofile
 • Negativ dyrkning

 

 

Behandling

 

STOP behandling med cyclophasphamid!

 

Kan eventuelt erstattes med chlorambucil.

 

Evt. øge diurese vha. steroider eller diuretika, så rest metabolitter udrenses.

Antibiotika til at forebygge sekundær bakteriel cystitis.

 

Forebyggelse

 

Indgift af Mesna i forbindelse med cyclophosphamid

 

Øge diurese vha steroider eller diuretika.

 

 

 

 


Perivenøs infusion

 

 

Der skal reageres prompte ved mistanke om perivenøs infusion:

 

 1. Afbryd straks videre infusion. Undlad manipulation af venekateter og gennemskylning.
 2. Aspirer via kateteret og fortsæt aspiration mens dette trækkes langsomt ud.
 3. I journal noteres lokalisation og anslået mængde af perivenøs indgift.
 4. Den videre behandling afhænger af det anvendte cytostatika:

 

 

 

Typer

 

Cytostatika

 

Umiddelbar behandling

 

Behov for kirurgisk debridement

 

Vævstoxiske

- difunderende

 

 

Doxorubricin

 

Kolde omslag:

Initialt min. 20 min, fortsættes x 4 dgl i 3 dage

 

 

Sandsynligvis

 

Vævstoxiske

- afgrænsede

 

Vicristin

Vinblastin

 

 

Varme omslag:

Initialt min. 1 time

 

Måske

 

Vævsirriterende

 

 

Cyclophosphamid

 

Kolde omslag:

Initialt min. 20 min, kan fortsættes ved behov x 4 dgl i 3 dage

 

 

Nej

 

Det fulde omfang af eventuel nekrose kan i reglen først evalueres efter 1-2 uger. Patienten følges dagligt indtil da.

Der evalueres løbende om der er behov for kirurgisk behandling.