Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Blodprøver

Blodprøver er en vigtig del af undersøgelserne, når kræft skal diagnosticeres og behandles.

 

Blodprøver kan f.eks. hjælpe til at stille diagnosen leukæmi, hvis der er kræftceller i blodet. Blodprøver bruges i øvrigt til at holde øje med, om hunden eller katten tåler behandlingen og ikke har fået overdosis.

Ved hjælp af funktionstest man finde tegn på kræft i organer som:

 • Skjoldbruskkirtel hos kat
 • Binyrerne hos hund
 • Indirekte udpege kræft som en mulig årsag til symptomerne, blandt andet ved: Forhøjet kalciumindhold
 • Ændringer i blodprocent
 • Give status på patientens almene tilstand som en vigtig brik i planlægning og overvågning af behandling.

Den biokemiske profil og hæmatologien spiller således en vigtig rolle i udredningen af cancerpatienter.  Ud over at udelukke andre lidelser, vil blodprøven direkte eller indirekte kunne pege i retningen af en cancerdiagnose.

Følgende forandringer kan indikere en cancerdiagnose:

 

Leukæmi

Mekanismerne bag anæmien kan være en af flere. Der kan ses anæmi sekundært til kronisk lidelse, blodtabs anæmi, immunmedieret hæmolytisk anæmi eller som følge af koagulopatier.
En lang række tumorer kan medføre anæmi, herunder:

 • Hæmangiosarkom
 • Mastcelle tumor
 • Malignt lymfom
 • Gastrinom

Erythrocytosis

Et sjældent fund, men kan blandt andet ses ved:

 • Polycytæmia Vera
 • Renale tumores
 • Hepatiske tumorer
 • Nasalt fibrosarkom
 • Hyperadrenocortisisme
 • Malignt lymfom
 • Transmissibel Venerisk tumor (TVT)

Globulinæmi

Hypergammaglobulinæmi er det typiske fund ved multipelt myelom (plasmacelle tumor) men kan dog også ses ved leukæmier og malignt lymfom.

Leukocytose

Det klassiske fund ved leukæmi hvor der desuden oftest vil forefindes blastceller i udstrygningen.

 

Hypercalcæmi
Cancer angives at være den hyppigste årsag til hypercalcæmi hos kat og hund. Mekanismerne bag udviklingen af hypercalcæmi kan både være at tumoren udskiller parathormon eller paratharmon lignende peptider, knogle lysis med mere.
De tumorer der primært associeres med hypercalcæmi er:

 • Malignt lymfom
 • Analkirtel adenokarcinom
 • Thyroid karcinom
 • Multipelt myelom
 • Knogle tumorer
 • Parathyroide tumorer

Hypoglykæmi

Hypoglycæmi er forbundet enten med øget produktion af insulin eller insulin like growthfactor, ændringer i insulinreceptorer eller den hepatiske glukoseomsætning, samt øget forbrug af glukose i tumoren.
Følgende tumorer vil hyppigst være årsag til hypoglykæmi:

 • Insulinom
 • Leiomyom og leiomyosarkom
 • Hepatocellulært karcinom