Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Hvordan virker behandling?

Er det effektivt?

Kirurgi kan man umiddelbart se, har en effekt. Men hvad nu, når kirurgi ikke er muligt, eller ikke er tilstrækkeligt? Virker de andre behandlingsformer?

Forskellige typer medicin har diverse virkningsmekanismer. Nogle virker ved at være alkylerende, andre er plantealkaloider, andre igen er antibiotika, og nogle er enzymer. Virkningsmekanismer er at forstyrre celledeling, forstyrre mitoserne, i det hele taget hæmme vækst af tumores/kræftceller. Ofte påvirkes hurtigtvoksende celler generelt, og det kan derfor gå ud over væv med hurtig celle turnover, f.eks. tarmepithel. Hermed går det ud over fostre, så drægtige dyr behandles ikke. Her skal nævnes, at dyr, der bor sammen med en gravid kvinde heller ikke behandles, da små medicinrester udskilles i dyrets urin, savl, afføring.

Hensigten med kemoterapi og strålebehandling er selvsagt, at det er for at få en effekt. Ingen af behandlingerne kan med garanti helbrede kræft. Det sker dog en gang imellem.

Der er for de enkelte behandlingsformer statistikker, der angiver gennemsnitlig effekt. Ofte er der store udsving fra gennemsnittet.

For kemoterapi som behandling for lymfom hos hund angives en middel overlevelsestid ved brug af en bestemt protokol (opskrift). Det drejer sig ofte om et tidsrum omkring 7-8 mdr til et år. Enkelte hunde når ikke engang igennem den planlagte 12 ugers behandlingsperiode, før kræften bliver for alvorlig og hunden må aflives. Andre lever et år, og så kommer der recidiv (tilbagefald). Ejer vælger her ofte en ekstra omgang behandling (rescue therapy), måske med samme protokol, måske med en anden, og så forlænges levetiden yderligere.

Behandling med kemoterapi for lymfom giver oftest et meget positivt resultat allerede i løbet af den første uge. Hævede lymfeknuder svinder ind, hunden spiser mere, er mere glad, alment har den det meget bedre. Hvor god denne remission bliver, og hvor længe den holder, afhænger af mange faktorer: hvor langt henne i forløbet den var ved behandlings start, hvor godt den tåler kemoen, om lymfomet er type B eller type T, mv.

Om forlængelsen af levetiden er nok, må overlades til ejeren at vurdere. Ofte indledes behandling, fordi hundens ejer endnu ikke kan opgive dyret, og der er en behandlingsmulighed, som giver god livskvalitet, OGSÅ under behandlingen. Vedrørende udgiften til behandling, er det også ejeren, der må overveje, om beløbet er for stort. Ejeren får oplyst, hvad det kan løbe op i, og må selv vurdere cost/benefit. Onkologidyrlæger kan blot tilbyde behandlingen.

Behandling for mastocytom med medicin, hvor kirurgi ikke er mulig eller ikke tilstrækkelig, er af og til helbredende. Der findes medicin helt målrettet til at slå mastceller ihjel. Det er dog ikke alle mastceller, der kan rammes. Stoffet hedder Masivet, og skal som alle andre former for kemoterapi bruges med omtanke. Mastocytomer behandles også med andre former for kemoterapi.

Lomustine er navnet på en anden form for kemomedicin, som har effekt på forskellige typer kræft. Denne medicin vælges af og til pgs formen. Det er kapsler, som kun gives hver 3. uge. Der er mange forholdsregler at tage, da det er meget kraftigt virkende medicin, og der skal holdes meget øje med især lever- og nyrefunktion.

Behandling med tabletter eller kapsler vælges af og til af klienter, som ikke kan acceptere tanken om kemo med "drop og slanger".

Spørg onkologidyrlægen til råds for at få rådgivning om, hvorvidt en given kræftsygdom kan behandles, og hvad fremtidsudsigterne kan være.