Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Kemoterapi, til hvilke kræfttyper?

Medicinsk behandling af kræft

Kemoterapi

 

Kemoterapeutika (også kaldet cytostatika) er medicin, der forhindrer celler i at dele sig, eller ligefrem virker som cellegift og dermed får celler til at dø. Det er disse egenskaber, der gør dem velegnede til at behandle visse kræftformer, idet kræft jo netop opstår, når celler deler sig ukontrollerbart.

 

Når hunde og katte behandles med kemoterapi er målet at opnå bedst mulig effekt med færrest mulige bivirkninger. Derfor er dosis væsentligt lavere, end man kender det fra behandling af mennesker. Det betyder, at der sjældent helbredes, men i stedet skjules kræften i en periode. Til gengæld er bivikningerne typisk milde og kortvarige.

 

Kemoterapi gives alene eller i kombination med operation eller andre behandlingsformer, alt efter kræftform. Behandlingen målrettes de enkelte kræftformer og varierer i omfang. Kemoterapien indgives enten som tabletter eller via drop.

 

 

Eksempler på kræft, der behandles medicinsk:

Læs mere: