Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte
  • Knoglekræft hos hund

Kræft i knogler hos hund, osteosarkom

Diagnostik og behandling

Knoglekræft hos hund

Knoglekræft opstår som navnet antyder i knoglerne. Lidelsen ses hyppigt hos de store tunge hunderacer som f.eks. Rottweilere, Schæfer og Irsk Ulvehund, hvor det oftest er de lange knogler i lemmerne der rammes. Små hunde kan også få knoglekræft. Her findes kræften lige så hyppigt i andre knogler, så som ribben og kæbeknogle

Knoglekræft ses hos midaldrende til gamle hunde. Hos de store hunderacer er der en øget risiko omkring 1 års alderen. De fleste er dog 7-8 år, når de rammes. Hanhunde har øget risiko. Hos de tunge hunderacer vil neutralisering give en øget risiko for sygdommen

Knoglekræft er en aggressiv kræftform, som desværre spreder sig hurtigt i kroppen.

Det første symptom ved knoglekræft er oftest smerte i knoglen, hvilket giver kan give halthed, når kræften findes i lemmerne.

Undersøgelse hos dyrlægen i forbindelsen med knoglekræft skal give svar på følgende spørgsmål:

Hvad er det?

Diagnosen stilles ofte ved hjælp af røntgenundersøgelse. Når hundens symptomer og røntgenfoto giver mistanke til knoglekræft vil dyrlægen ofte anbefale at udtage en prøve fra det forandrede knoglevæv.

Det kan være en celleprøve. Det kan også være en knoglebiopsi, som er en prøve, hvor dyrlægen udtager et stykke væv fra knoglen, mens hunden er i bedøvelse. Disse prøver af knoglesvulsten er vigtige, da der findes andre mere godartede lidelser i knogler, som på røntgenfoto kan ligne knoglekræft

Hvor er det?

Knoglekræft har en forkærlighed for de lange knogler i lemmerne. Når det gælder de store hunderacer ses 75% af tilfældene findes her. Sygdommen ses hyppigere i forben end i bagben.

Hos de små hunderacer mindre end 15 kg. ses sygdommen hyppigere at befinde sig i de knogler, der ikke hører lemmerne til.

De undersøgelser dyrlægen udfører i forbindelse ned knoglekræft har blandt andet til formål at finde svulsten, undersøge dens farlighed samt lede efter en eventuel spredning af kræften. Knoglekræft spreder sig primært via blodet til lungerne, men kan også mere sjældent sprede sig via lymfebanerne. I over 90% af tilfældene er der meget små metastaser på diagnosetidspunktet. Disse er så små, at de endnu ikke kan ses på røntgenfoto.

Hvor slemt er det?

Når dyrlægen har undersøgt hunden grundigt og der evt. er taget prøve af knoglen kan gives et billede af fremtidsudsigten. I den forbindelse kan dyrlægen givet et forslag til eventuelle behandlingsmuligheder

Knoglekræft hos hund er desværre i de fleste tilfælde meget farlig og har et hurtigt forløb.

 

Behandling af knoglekræft

Succesfuld behandling af knoglekræft består både af at fjerne knoglekræften samt at forhindre/forsinke kræftens spredning ud i kroppen. Den længste overlevelse ses, når kræftknuden fjernes kirurgisk (enten ved amputation eller ved en speciel teknik, hvor knoglen bevares. Dette efterfulgt af kemoterapi til behandling af mulige metastaser i kroppen. Behandling med kemo er en specialopgave og bør foretages af dyrlæger med specialuddannelse i onkologi.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at i de allerfleste tilfælde vil behandlingen ikke være helbredende, men livsforlængende. Da knoglekræft er en meget smertefuld sygdom er lindrende smertebehandling uhyre vigtig for hundens livskvalitet under sygdomsforløbet.

Hvordan er hundens livskvalitet under og efter behandling

Som nævnt er knoglekræft meget smertefuldt, hvilket kræver, at der tidligt i forløbet, besluttes hvad der skal gøres. Mange hundeejere vælger smertelindrende behandling så længe hunden har det godt, hvorefter aflivning vælges. Da smerter oftest er det, der bestemmer tidspunktet for aflivning, er den rette lindrende behandling uhyre vigtigt. Aflivning er altid en god og værdig beslutning.

De hundeejere, der vælger amputation enten som primær smertelindring eller som en del af en behandling i kombination med kemoterapi skal vide, at amputation er en udmærket og fuldt forsvarligt behandling dyreværnsmæssigt

Ligeledes er erfaringen med hunde i kemobehandling gode. Hunde tolerere kemobehandling fint Det er de færreste hunde, der får bivirkninger, hvor behandlingen må afbrydes. Dette er vigtigt, da det er et krav, at hunden under hele behandlingsforløbet har et værdigt hundeliv uden unødig lidelse.