Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Urinundersøgelse

Hvad kan urinprøver vise i forbindelse med kræft?

Urinprøven skal selvfølgelig sammenholdes med blodprøven. Derud over kan flere forandringer i urinen sættes i relation til kræft, enten direkte eller indirekte. For eksempel ses urin med lav vægtfylde (meget lysegul) ved forhøjet kalkindhold i blodet, og øget proteinudskillelse ved bestemte kræftformer.

Ved kræft i selve urinvejene kan de specifikke kræftcellerme ofte genfindes i urinen, hvor et farvet præparat giver gode muligheder for at vurdere hvilke celler, det drejer sig om.