år dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Etiske overvejelser

For dyrenes skyld, - og for vores egen


Kemoterapi og strålebehandling af dyr er etisk fuldt forsvarligt og er behandlingstilbud til dyr i lighed med andre behandlinger, operationer osv.

Forløbet af behandlingen ligner på mange måder de behandlinger, man giver mennesker. Til mennesker giver man dog gerne store doser kemomedicin og forklarer de bivirkninger, der kommer, med håb/forventning om helbredelse.

Angående dyrene er det magtpåliggende, at de kun får præcis så meget kemomedicin eller bestråling, som de kan tåle uden at få bivirkninger. Det er et ønske, at de har det godt under hele forløbet. Helbredelse sker sjældent, men deres liv kan ofte forlænges væsentligt. Det kan sammenlignes med at forlænge livet ved at behandle gigt med gigtmedicin eller sukkersyge med insulin.


Onkologidyrlægerne har nogle retningslinjer for behandling, der siger, at dyr i kemoterapi kun må have milde bivirkninger, dvs helst ikke må kaste op, eller have diarre, tabe pelsen, eller have det dårligt eller have smerter.

Disse retningslinjer betyder også, at der er en del kræftformer, der ikke kan behandles, fordi dosis for at have effekt ville overskride de værdier, hvor retningslinjerne kan overholdes. Men der er heldigvis en hel del kræft, som kan behandles med god effekt, uden at vi ser nævneværdige bivirkninger.

Målet er at forlænge dyrenes liv med god livskvalitet - også mens de er i behandling. At få taget en blodprøve og lagt et drop generer sjældent dyrene ret meget. De får så mange godbidder og kærtegn, at de som oftest er glade for at komme ind ad døren til næste behandling.