Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Hvordan udtages finnålsaspirat af en tumor?

Celleprøve

En nålebiopsi kan afsløre meget

Principper for udtagelse af prøvemateriale

Alt afhængigt af, hvordan det aktuelle væv eksfolierer, samt vævets vaskulariseringsgrad, kan man udtage sine finnålsaspirater, fna, med eller uden vacuum. Ulempen ved at anvende vacuum er, at man risikerer at sprænge de celler, man får ud. Celler er forskellige, og nogle er mere skrøbelige end andre. Derved mister præparatet sin diagnostiske værdi. Er området tillige vel vaskulariseret, vil man med vacuum få så store mængder blodceller med i præparatet, at det ligeledes mister noget af den diagnostiske værdi.

 

Da vævets vaskulariseringsgrad og evne til at eksfoliere somudgangspunkt er ukendt, anbefales det at starte med at udtage prøven uden vacuum:

en 23 G kanyle (blå) indføres i det pågældende væv og føres frem og tilbage i forskellige retninger (fig1) i forsøg på at høste celler op i kanylen.

Inden denne trækkes ud af vævet blokeres enden af kanylen med en fingerspids (fig 2) for at forhindre de høstede celler i at glide ud af kanylen igen.

Herefter monteres en 5ml sprøjte på kanylen, og de høstede celler blæses ud på et objektglas (fig3)

Endnu et objektgals lægges over og efterlades nogle sekunder, så de høstede celler kan fordeles mellem de to objektglas. De to glas adskilles fra hinanden igen ved at løfte dem fra hinanden, eller trække dem fra hianden i en forsigtig vandret glidende bevægelse. Nu har man to stort set ens praparater, som efter tørring kan farves, f.eks. med hæmacolor, før evluering under mikroskop.

 

 

 

 

 

Husk at man skal indtænke aspirationskanalen i et fremtidigt operationsfelt!

Lykkes det ikke at høste celler uden vacuum, gentages proceduren ovenfor, ved at montere en 5ml injektionssprøjte på kanylen, og forsigtigt trække i stemplet efter indførsel af kanylen i det pågældende væv (fig4)