Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Hvorfor hos onkologidyrlæge

Patienter med neoplasier kan med fordel henvises

Når diagnostik og udredning helt eller delvist er overstået, kan patienter med neoplasier med fordel henvises til en onkologiuddannet dyrlæge.

 

Her vil kunne foretages evt resterende udredning, specialkirurgi, samt kemoterapi, hvilket ikke foretages på andre klinikker eller hospitaler.

 

 

Behandling med kemoterapeutika kræver indgående indsigt i håndtering af disse stoffer, for at sikre

1 Rigtig og bedst behandling af hunden eller katten

2 Sikkerhed for hundens ejer (mhp medicinudskillelse i urin, fæces, savl mv)

3 Undgåelse af forurening af klinikken/hospitalet med kemomedicin

4 Tryghed for både ejer og personale