Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Kemoterapi, til hvilke kræfttyper?

Medicinsk behandling af kræft

Kemoterapi til dyr anvendes som livsforlængende behandling. Det er hovedformålet at give patienten ekstra levetid med god livskvalitet, og dette med et minimum af bivirkninger. Derfor er dosis af kemoterapeutika altid lavere, end der anvendes til mennesker.

 

Kemoterapi er specielt velegnet til lymfompatienter og i tilfælde med mastcelletumorer. Ved multicentrisk lymfom er kemoterapi som oftest eneste behandling. Ved mastcelletumorer kan kemoterapi anvendes, hvor det ønskes at mindske tumorstørrelse inden operation. Kemoterapi kan også anvendes til mastcelletumorer, der har metastaseret til regionale lymfeknuder, eller hvor kirurgi ikke er en mulighed.

 

Kemoterapi kan anvendes til patienter med andre former for kræft end ovennævnte, f.eks. carcinomer, men generelt ses der ”kun” moderat effekt ved disse cancertyper. Kemoterapi vil oftest være indiceret i kombination med kirurgi eller som eneste terapiform ved ren palliativ (lindrende) behandling.

 

Nyere forskning tyder på, at visse smertestillende midler, NSAID med COX-2 inhibitorisk effekt, kan have en gavnlig effekt på især carcinomer og hæmme væksten.

 

Bløddelssarcomer responderer generelt dårligt på kemoterapi. Ved osteosarcomer er kemoterapi efter operation (amputation) med til at forlænge overlevelsestiden.  Hæmangiosarcomer har kun begrænset følsomhed for kemoterapi.

 

Metronom kemoterapi er en alternativ måde at give kemoterapi på. Her gives meget små doser af kemoterapi dagligt. Der ses hæmning af næringstilførsel til tumoren og muligvis en bedre effekt af patientens eget immunsystem i relation til cancerlidelsen. Effekten af metronom kemoterapi på de forskellige cancerformer er under intens forskning. Indtil videre er denne behandling at betragte som et alternativ til de kendte protokoller for behandling af cancer.