Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Om kemoterapi - ofte stillede spørgsmål

Den korte orientering vedrørende kemoterapi
af Majbritt Larsen

Hvad er kemoterapi?

Kemoterapeutika er cellegifte (cytostatika), som kan slå hurtigvoksende cancerceller ihjel. Visse cancerformer er mere følsomme end andre (f.eks. TVT og lymfom), og der bruges forskellige sammensætninger af lægemidlerne afhængig af hvilken kræfttype, der skal behandles. Hurtigvoksende normale celler kan også blive påvirket, og det er det, der er årsag til de bivirkninger, der nogle gange forekommer ved behandling med kemoterapi.

 

Hvornår gives kemoterapi til dyr?

Kemoterapi gives til dyr som livsforlængende behandling. Ved veterinær cancerbehandling med kemoterapi er fokus på, at dyret har en god livskvalitet under og efter behandlingen. Derfor gives også ofte lavere doser af kemoterapi til dyr end til mennesker.

Kemoterapi gives først og fremmest til kræftformer, der er systemiske af natur f.eks. malignt lymfom, eller har spredt sig på det tidspunkt, hvor diagnosen stilles, feks osteosarkom og hæmangiosarkom.  Ved nogle cancerformer hos hunde og katte kan kemoterapi også supplere operation eller formindske lokal sygdom, som enten ikke har spredt sig eller kun spredt sig til en lymfeknude i nærheden af primær tumor.

 

Kan kemoterapi kurere cancer hos dyr?

Ja, der findes enkelte kræftformer feks overførbar venerisk tumor (Transmissible Venereal Tumor=TVT), der kan kureres med kemoterapi, men generelt er der tale om livsforlængende palliativ behandling.

 

Hvordan administreres kemoterapi?

Kemoterapi administreres som hovedregel enten intravenøst eller peroralt. Ofte kombineres forskellige lægemidler i såkaldte protokoller, hvor flere typer cytostatika indgår. Fordelen ved disse protokoller er, at effekten er bedre, resistens længere om at udvikle sig og dermed bliver overlevelsen også bedst mulig.

 

Kan man forudsige hvordan canceren svarer på behandlingen?

For mange kræftformer hos hunde og katte er der litteratur, som fortæller om, hvordan gennemsnittet af patienter svarer på behandlingen, men vi kan ikke forudsige for den enkelte patient, hvordan det vil gå.

 

Kan man forudsige hvilke bivirkninger den enkelte patient vil få?

Nej, det kan man ikke. Først efter behandlingen er påbegyndt, viser det sig om, der kommer bivirkninger og hvilke bivirkninger, det drejer sig om. Kemoterapibehandlingen kan altid afbrydes.  Da den enkelte patients reaktion er uforudsigelig, skal man forberede ejer på, at der kan komme behov for ekstra prøver og støttende behandling.

 

Er der patienter, hvor kemoterapi ikke kan anbefales?

Meget bange eller aggressive dyr er ikke umiddelbart kandidater til kemoterapi. Desuden er det en behandlingsform, som er tidskrævende for ejer, kræver meget stor dedikation og kompliance.

 

Hvad koster kemoterapi?

Det afhænger fuldstændig af kræftform, den valgte protokol og dyrets vægt. Generelt koster kemoterapi fra 15.-50.000 kr., men kan godt være enten billigere eller dyrere.

 

Hvordan vælges behandlingen?

Patientens kræftform og klientens ønsker og mulighederne er i sidste ende det, som styrer, hvilken behandling der vælges. Det er derfor afgørende, at klienten får god information om både fordele og ulemper ved behandling med kemoterapi. En god mulighed er at henvise til en kollega med dokumenteret efteruddannelse og erfaring indenfor onkologi, eksempelvis de onkologicertificerede dyrlæger.