Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Henvisning? ja, men meget kan gøres på egen klinik/hospital

Udredning kan i et vist omfang foretages hjemme på egen klinik / hospital. Det er naturligvis muligt at henvise al udredning til onkologidyrlægen, men er du som dyrets sædvanlige dyrlæge vant til at udtage fna, tage røntgenbilleder, blodprøver, og ultralydsscanne, så kan du evt foretage disse undersøgelser selv.

 

Onkologidyrlægerne modtager gerne henvisninger, også til de omtalte dele af udredningen,t.

Når du foretager en finnålsbiopsi, så sørg for at foretag proceduren korrekt, så du får mest muligt materiale med. Farvning af væskeholdigt materiale skal gøres mere skånsomt for ikke at overfarve cellerne. Er cellerne for mørkt farvede, kan man ikke se nucleoli, granula osv med sikkerhed.

Vedrørende røntgenundersøgelser skal man huske, at det ved thoraxfotografering mhp konstatering af metastaser er vigtigt at tage billeder i 3 plan, dvs både fra højre og venstre side, samt DV eller VD. Den underste lunge presses let sammen, og det kan sløre billedet.

Ultralydsscanning af bløddele viser andre ting, end røntgenbilleder kan vise, og røntgen og ultralyd tilsammen giver en bedre diagnostik end undersøgelserne enkeltvis. Mange kræftformer kan metastasere til bløddele som nyrer, milt og lever, og det er ofte disse organer, der fokuseres på ved en scanning.

CT scanning er en undersøgelse, der kan foretages flere steder i landet, og er en anderledes og ofte mere nøjagtig billeddiagnostisk mulighed. F.eks. visse intracraniale tumores er det muligt at se ved denne modalitet.

Kirurgien kan også foretages hjemme hos egen dyrlæge. Dog er der visse former for kirurgi, som betegnes onkologisk kirurgi.

Kræftoperationer, hvor det er en fordel med ekstra viden om kræftens natur, er f.eks. operation for mammatumores, osteosarkomer, mastocytomer mv.

 

Blodprøver udtages ofte i forbindelse med både diagnosticereing, behandling og kontrol efter behandling af cancer. Du kan rådføre dig med en onkologidyrlæge for at høre, om der er særlige værdier, der er vigtige i forbindelse med udredning, behandling eller kontrol. I forbindelse med selve kemoterapien vælges det oftest at lade onkologidyrlægen foretage blodprøven, da den helst skal undersøges umiddelbart inden terapien.