Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Malignt melanom
- ny behandlingsmetode på vej til hunde (og mennesker?)

Artikel fra Journalen
forfatter: Steen Engermann, Aarhus Dyrehospital


Melanocytære tumores (melanomer) er tumorer, der udgår fra kroppens pigmentceller. Betegnelsen omfatter den benigne form melanocytær nevus og den maligne form malignt melanom.


Malignt melanom er genstand for megen forskning både humant og veterinært, da lidelsen har et højt potentiale for metastasering (op mod 85 %), og nuværende behandlingsmodaliteter er på mange områder utilstrækkelige.
Et samarbejde mellem veterinære og humane forskningsgrupper har ført til udvikling af en behandlingsvaccine, der er under afprøvning på hunde. Viser denne vaccine sig effektiv i behandling af malignt melanom uden at medføre væsentlige bivirkninger, er det første gang nogensinde, at en vaccine kan anvendes som behandling mod en cancerform.


Symptomer og diagnose
Hos hunde optræder melanocytær nevus i huden typisk som veldefineret, mørk-pigmenteret hævelse under 2 cm i diameter, fast i teksturen og frit forskydelig fra underlaget. Ofte har tumoren form som en lille kuppel. Hunden er som regel uden symptomer.

 

 

 

 

 

 

Tilstanden diagnosticeres relativt let ved

et finnålsaspirat, hvor der konstateres

melanin pigment både intra- og extracellulært.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere end 85 % af melanomer i den pelsdækkede del af huden hos hunde er benigne.
De maligne melanomer i huden hos hunde bliver typisk over 2 cm, vokser hurtigt og ulcererer til overfladen. De fleste maligne melanomer hos hunde ses i mundhulen, ved klovolde, trædepuder og mucocutane overgange.

 

 

Melanomer med placering i relation til øjet

og dets omgivelser er ofte benigne, men

ikke altid.

En oral placering er ofte forbundet med sen diagnosticering af tilstanden, især ved placering caudalt i mundhulen.


 

 

Maligne melanomer er således sjældent en cutanlidelse hos hunde, hvilket står i skærende kontrast til den tilsvarende lidelse hos mennesker. Hos mennesket optræder maligne melanomer næsten altid i huden, og her bruges betegnelsen modermærkekræft synonymt med malignt melanom. Oftest udgår tumoren fra

modermærker på ryg, skuldre og lægge. Modermærket vil typisk ændre størrelse,
form og farve - kanten er ikke længere rund, og farven er uregelmæssig. Der kan dannes skorper på overfladen, og modermærket kan klø eller bløde.

 

 

Ligesom hos hunde kan der i sjældne tilfælde

ses upigmenterede former

(amelanotiske melanomer). Her er diagnosen

svær at stille såvel makroskopisk som ved

finnålsaspirat på grund af manglende påvisning

af melanin. Således kan et oralt placeret

amelanotisk malignt melanom ligne andre

mundhuletumorer som eksempelvis fibrosarcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Endelig diagnose stilles ved vævsbiopsier (histopatologi) hos både mennesker og hunde.


 

 

 

 

 

Sygdomsudvikling
Maligne melanomer spreder sig typisk til den regionale lymfeknude og derfra videre til lungerne og/eller knogler samt abdomen. I forhold til mange andre cancerformer er
metastaseringsgraden høj og overlevelsestiden tilsvarende lav.
Undersøgelse af cancerens udbredelse ved
stadieundersøgelse er vigtig, da der er nøje sammenhæng mellem udbredelse og forventet overlevelsestid. Dette ses i en Kaplan- Meier kurve.

 

 

Kaplan-Meier kurve visende sammenhængen
mellem overlevelsestid og stadie ved kirurgi som
eneste behandling af maligne melanom
MacEwen, et. al. Canine Oral Melanoma: Comparison
of Surgery Versus Surgery Plus Corynebacterium
parvum. Cancer Investigation 4(5): 397-402, 1986.

 

 

 

 

 

 

 

Stadie IV patienter (hunde med fjernmetastaser) har en gennemsnitlig overlevelsestid på 1-1,5 mdr. med standard behandling - de tilsvarende
tal for mennesker er 3-6 mdr.

 

Stadieinddeling af maligne melanomer

 

Stadie I : –< 2 cm

 

Stadie II : –> 2 cm & < 4 cm

 

Stage III : –> 4 cm eller spredning til regionale lymfeknude

 

Stage IV : Fjernmetastaser

 


Behandling
Hos både hunde og mennesker er tidlig diagnosticering altafgørende, da kirurgi er den mest effektive behandling. Ved de benigne former er kirurgi kurativt.
Ved maligne melanomer med konstateret metastaser er prognosen mere reserveret, eftersom kemoterapi er næsten virkningsløs, og strålebehandling som oftest kun har begrænset effekt.
Kun 4 % af hunde behandlet med kemoterapi mod malignt melanom opnår komplet respons efter behandling.


Årsag
Molekylære studier af melanomer hos hunde og mennesker tyder på, at forandringer i oncogener, tumorsuppressor-gener og immunsystemet er årsag til udvikling af melanocytære tumorer.
Disse forandringer kan udløses af ultravioletstråling hos mennesker (overdreven solbadning og solariebrug). Dette er ikke tilfældet hos hunde, da de fleste tilfælde optræder i mundhule og på pelsdækket hud.

 

Udvikling af vaccine til behandling
Tyrosinase er et enzym, der findes i normale melanocyter. Det katalyserer processer i forbindelse med reguleringen af melaninsyntese. Ved malignt melanom sker en overexpression af tyrosinase-proteinet med dysregulation i melaninsyntesen
til følge. Da immunsystemet opfatter tyrosinase som et af kroppens egen-proteiner,
udløses der ikke et immunrespons på tilstanden.
Opbygningen af tyrosinase hos hunde og mennesker er meget lig hinanden, men ikke helt ens.
Ved at injicere human tyrosinase plasmid DNA i hunde opnås såkaldt xenogen DNA immunisering. Hundens immunsystem registrerer det fremmede humane antigen, der koder for tyrosinase, og immunsystemet reagerer med såvel et cellulært T-celle respons samt produktion af antistoffer. Helt afgørende er, at dette immunrespons viser sig også at angribe hundens egen tyrosinase, der er involveret i cancertilstanden.
På nuværende tidspunkt er der vaccineret
mere end 350 hunde i USA med dette immuniseringsprincip.
Det foregår under en betinget vaccinelicens, hvor der opsamles data på effekt
og mulige bivirkninger.
Foreløbige data er meget lovende, idet samtlige stadier (I-IV) af sygdommen viser forlænget median overlevelsestid efter operation + vaccination sammenlignet med operation alene.


At vaccination ikke kan stå alene, viser sammenligning mellem stadie 3 patienter, hvor der inden vaccination er foretaget operation for at mindske tumorbyrden og stadie I, II og III patienter vaccineret uden forudgående operation.

 

NB! VACCINEN ER FORBUDT AT INDFØRE I DANMARK DA MYNDIGHEDERNE HAR MISTANKE OM AT DER SAMTIDIG KAN INDFØRES SYGDOMMME FOR PRODUKTIONSDYRENE

 

 

MALIGNT MELANOM

 

STADIE

MEDIAN-OVERLEVELSE EFTER OPERATION UDEN IMMUNISERING

MEDIAN-OVERLEVELSE EFTER OPERATION + IMMUNISERING

I

12-18 måneder

> 31 måneder

II

6-8 måneder

> 30 måneder

III

3 måneder

> 55 måneder

IV

1-1,5 måneder

8 måneder