Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Mastocytom

En hyppigt forekommende kræftform

Denne tumorform er den hyppigst forekommende tumor i huden hos hunde. Den kan også forekomme andre steder (eksempelvis i mave-tarmkanalen) – dette ses dog hyppigere hos katte.


Udseende af mastocytomer varierer meget. Derfor kræves altid finnåls- eller vævsbiopsi for at stille diagnosen. Her ses typisk cytoplasmatiske granula.

 

Der ses en øget forekomst af mastocytomer hos brachyocephale racer. Disse racer har også en øget risiko for at få mastocytomer i en multipel form, hvilket ikke nødvendigvis gør prognosen værre, da de oftest optræde i en lav histologisk grad

 

Da mastceller indeholder aktive inflammatoriske substanser som eks. histamin og heparin, kan der ses rødme og ødem ved manipulation af tumoren (”Darier`s sign). Dette vil ejer typisk opleve som at tumoren ændrer størrelse og udseende.

 

Vigtigste prognostiske tegn for patienter med mastocytomer er den histologiske grad samt udbredelse, dvs. er der tegn på spredning til regionale lymfeknuder og/eller lever og milt.

Radikal kirurgi er vigtigste behandling, men hvis dette ikke er muligt p.g.a størrelse, anatomisk placering eller metastaser, kan både kemoterapi og strålebehandling være en del af den samlede behandlingsstrategi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indenfor de seneste år er der kommet nye cytostatika på markedet, målrettet til hunde med mastocytomer incl. metastaser. For behandling med sådanne cytostatika anbefales henvisning til en veterinær onkolog.

 

For mere information kan henvises til www.vetcancer.sund.ku.dk. Artiklen findes under Nyhedsbreve Februar 2012