Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Hvad hedder canceren?

Hvorfor har neoplasierne forskellige navne?

Cancer hos dyr inddeles (som hos mennesker) på baggrund af den vævstype og/eller de organer, hvorfra den er opstået. Overordnet er cancer klassificeret i tre hovedtyper:

Carcinomer: Neoplasier udgående fra overfladevæv, der beklæder organer eller kropsoverflader. Denne type tumores ses på hud, mundhule, næsehule, mave-tarmkanal, mælkekirtler, lunger, blære m.fl.

Sarkomer: Neoplasier, der opstår i celler fra kroppens strukturelle væv som f.eks. knogler, bindevæv, muskulatur og brusk.

Rundcelle tumorer: Neoplasier udgående fra celler tilhørende forskellige dele af immunsystemet. En række forholdsvis hyppigt forekommende cancertyper tilhører denne gruppe, eksempelvis lymfom (lymfekræft) og mastcelle tumores.

Nogle cancertyper falder udenfor rammerne for navngivning, f.eks. lymfom. Navnet fortæller ellers ofte, om en knude er benign eller malign. En fedtknude hedder lipom, og er godartet, men liposarkom er en ondartet fedtknude. Et adenom er en godartet knude udgående fra kirtelceller, mens adenosarkomer eller adenocarcinomer er mere maligne.

En udførlig navngivning er at finde på hjemmesiden for Colorado State University

www.csuanimalcancercenter.org/tumors-by-name

Hvis man ønsker oplysninger på baggrund af, hvor en cancerknude er fundet, kan man læse mere på www.csuanimalcancercenter.org/tumors-by-location