Mange bliver overraskede overNår dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Nytter behandling?

Mange overraskes over de positive resultater

Kemotarapi til dyr udføres kun i det omfang, det kan gøres uden at genere dyrene for meget. Dvs dosis af medicinen må holdes på et lavere niveau, end man kender fra anvendelsen af kemoterapi til mennesker.

Effekten er derfor også mindre, og man forventer ikke helbredelse, men livsforlængende effekt.

Det har vist sig, at der er en del neoplasitilfælde, hvor kemoterapi i acceptable doser giver en ganske god effekt og kan forlænge dyrenes liv væsentligt med god livskvalitet.

Det kræver viden og erfaring at ramme den maksimale dosis for at få bedst mulig effekt uden at overdosere, så dyrene får gener af medicinen.  Der har været behandlet med kemoterapeutika i USA og andre lande i mange år, og disse erfaringer drager vi nytte af i Danmark, hvor vi så i øvrigt tilsætter en portion dansk etik og dansk mentalitet.

Hermed fås den danske udgave af kemoterapi / cancerbehandling, Den kan vi forsvare og glæde os over på nuværende tidspunkt allerede har gavnet mange dyr og deres ejere.