Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Osteosarkom

Udredning og behandling af osteosarkom hos kat

Osteosarkom er sjælden hos kat. Af de forskellige typer tumorer, der ses hos kat vil 70 % være OSA. Sygdommen ses oftest hos midaldrende til gamle katte. Der er ingen kønsforskel mht. risiko.

Osteosarkom defineres som en knogle-matrix producerende malign mesenkymalcelletumor, som er klinisk karakteriseret ved invasiv lokal vækst. OSA hos kat opfører sig som hos hund, dog meget mindre aggressivt. I modsætning til hund ses langsom metastasering uafhængig af lokalisation af knoglecanceren.

Undersøgelse i forbindelsen med osteosarkom skal give svar på følgende spørgsmål:

 

Hvad er det?

Diagnosen stilles ofte ved hjælp af røntgenundersøgelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når symptomer og røntgenfoto giver mistanke om OSA, anbefales det at verificere formodningen ved hjælp af cytologi og/eller histopatologi

Finnålsaspiration har vist sig at være et godt diagnostisk værktøj og korrelerer godt med histopatologien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoglebiopsi er dog ofte nødvendig, idet andre lidelser som f.eks andre typer af neoplasi og osteomyelitis på røntgen kan ligne OSA.

 

Hvor er det?

OSA ses lige hyppigt i lemmernes knogler som i resten af skelettet. Findes oftere i bagben end forben. Hyppigste lokalisation: Prox tibia, Dist. femur og Prox humerus.

Hos kat findes axial OSA oftest i kranium og pelvis, men kan også ses på costae og vertebrae.

 

Parakliniske undersøgelser i forbindelse ned OSA  har blandt andet til formål at finde primær tumor samt lede efter metastaser. OSA hos kat metastaserer hæmatogent til lungerne.

 

Hvor slemt er det?

Universel spredning er sjælden og metastatisk rate er 10% uafhængig af osteosarkomets lokalisation.

Alligevel er det klogt inden beslutning af en eventuel behandling at undersøge katten for spredning af canceren

Når de diagnostiske undersøgelser er lavet vurderes billedet samlet og der kan herefter gives en prognose og behandlingsmuligheder for den enkelte patient

 

Behandling af osteosarkom

Aggressiv kirurgisk fjernelse er ofte kurativt. Således også amputation. Prognosen for katte med osteosarkom er således meget bedre end det, vi ser hos hund.

I de få tilfælde, hvor knoglecanceren har spredt sig, da kan kemoterapi anvendes til behandling af metastaserne. Behandling med cytostatika er en specialopgave og bør foretages af dyrlæger med specialuddannelse i onkologi.

Hvis amputation ikke ønskes, da er palliativ smertebehandling essentielt for kattens livskvalitet, da osteosarkom er en meget smertefuld sygdom.

Igangværende forskning viser, at mange neoplastiske celler udtrykker COX2 receptorer. Deriblandt også en stor del af kræftceller ved OSA. Set i dette lys giver det mening både terapeutisk og palliativt at behandle med COX2-inhibitorer, som f.eks Piroxicam, Metacam og lign.

 

Hvordan er kattens livskvalitet under og efter behandling

Som nævnt er knoglekræft meget smertefuldt, hvilket kræver, at der tidligt i forløbet, besluttes hvad der skal gøres. Mange katteejere vælger smertelindrende behandling, så længe katten har det godt, hvorefter euthanasi vælges. Da smerter oftest er det, der bestemmer tidspunktet for euthanasi, er den rette palliative behandling uhyre vigtigt. Euthanasi er altid en god og værdig beslutning.

De katteejere, der vælger amputation, kan informeres om, at amputation er en udmærket og fuldt forsvarligt behandling dyreværnsmæssigt. At de ben-amputerede katte forbavsende hurtigt tilvænner sig at have 3 ben. De fleste af disse katte har oftest gået på 3 ben inden amputationen pga. knoglesmerterne.

Erfaringen internationalt med katte i cytostatika behandling er gode. Det er de færreste katte, der får bivirkninger, hvor behandlingen må afbrydes. Dette er vigtigt, da det er et krav, at katten under hele behandlingsforløbet har et værdigt katteliv uden unødig lidelse.