Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Røntgenudersøgelse- et meget anvendt led i diagnostikken af cancer

Er røntgenundersøgelse vigtig?

Røntgenundersøgelser har i mange år været et vigtigt led i diagnostik af cancer.

Hvorfor er det stadig aktuelt at tage røntgenbilleder?

 

For mange tumorers vedkommende er deres opførsel af en karakter, hvor metastasering er en voldsomt generende komplikation. Ofte kan metastaser palperes, f.eks. mammatumores, som har metastaseret til andre mammae eller til regionale lymfeknuder. Men hvor etablerer de sig, når forløbet er længere henne? Her ses de oftest i lungevævet. Mammatumores metastaserer sjældent til andre væv som f.eks. milt eller lever. Derfor er det vigtigt at røntgenfotografere lungerne, inden man udsætter en patient for omfattende kirurgi/mastektomi.

Røntgenundersøgelsen kan være altafgørende for prognosen.

Da lungevævet klapper lidt sammen på den side, der ligger nedad, skal der tages billeder med patienten liggende på både venstre og højre side, samt ventrodorsalt. Dvs 3 plan.

 

 

Andre neoplasier metastaserer også fortinsvis til lungevævet, nemlig osteosarkomer. Behandling for osteosarkom distalt i et ben er ofte amputation, og dette bør kun foretages efter udelukkelse af metastasering.

 

 

 

 

 

 

 

For intracraniale tumores kan det være bedre at få foretaget en CT scanning eller en MR scanning. Alle hunde og katte med uspecifikke anfald kan være potentielle cancerpatienter og kan med fordel få foretaget en regelret undersøgelse af kraniet og hjernen. Epileptiske symptomer, og i det hele taget epileptiforme anfald, skyldes jævnligt neoplasier, og behandling med epilepsimedicin vil derfor ikke være effektiv nok til at holde symptomerne væk.