Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Etiske overvejelser

 

De certificerede onkologidyrlæger arbejder i overensstemmelse med de etiske retningslinjer, der er formuleret i Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir vedørende behandling af kroniske sygdomme:

"Det er acceptabelt at tilbyde dyr behandling for kroniske lidelser, når dyreværnslovens §1 overholdes. Det vil sige, at dyret ikke udsættes for unødig lidelse eller væsentlig ulempe i forbindelse med behandlingen, og at man må forvente, at dyret får en god livskvalitet under, og efter behandlingen".

 

 

Forløbet af behandlingerne ligner på mange måder de behandlinger, man giver mennesker. Til mennesker giver man dog gerne store doser kemoterapeutika og forklarer de bivirkninger, der kommer, med håb/forventning om helbredelse.

Angående dyrene er det magtpåliggende, at de kun får præcis så meget medicin eller bestråling, som de kan tåle uden at få bivirkninger. Det er et ønske, at de har det godt under hele forløbet. Helbredelse sker sjældent, men deres liv kan ofte forlænges væsentligt. Det kan sammenlignes med at forlænge livet ved at behandle rheumatiske lidelser med gigtmedicin eller diabetes med insulin.


Onkologidyrlægerne har retningslinjer for behandling, der angiver, at dyrenes livskvalitet skal være i centrum, og at kun milde, forbigående bivirkninger kan accepteres.

Disse retningslinjer betyder også, at der er en del cancerlidelser, der ikke kan behandles, fordi dosis for at have effekt ville overskride de værdier, hvor retningslinjerne kan overholdes. Men der er en hel del neoplastiske sygdomme, som kan behandles med god effekt, uden at der ses nævneværdige bivirkninger.

Målet er at forlænge dyrenes liv med god livskvalitet - også mens de er i behandling. At få taget en blodprøve og lagt et drop generer sjældent dyrene ret meget. De får så mange godbidder og kærtegn, at de som oftest er glade for at komme ind til næste behandling.