Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Hvorfor kræves certificering?

Hvad er det specielle ved kræftbehandling/kemoterapi?

Den Danske Dyrlægeforening har den etiske regel, at der kræves en særlig efteruddannelse for at foretage kræftbehandling / kemoterapi.

Årsagen hertil er:

Medicinen der anvendes består i høj grad af kemoterapeutika. Der er mange forskellige, med helt forskellige virkningsmekanismer. Disse skal håndteres med større forsigtighed end alle andre slags medicin. Træning og viden er nødvendig af hensyn til sikkerheden.

Medicinen skal i det enkelte tilfælde afpasses sygdommen, så dosis bliver så høj som mulig, uden at gøre dyret sygt af bivirkningerne. Kendskab til de enkelte medikamenter er vigtigt, da dosis ikke udelukkende baseres på opslag i en tabel eller protokol. Desuden skal håndtering af eventuelle bivirkninger kunne håndteres effektivt, ud fra kendskab til medicinens virkning.

Den direkte håndtering af medicinen kræver kendskab til produkterne for at undgå forurening af klinikken/hospitalet. Arbejdspladsen skal bevares som en sikker arbejdsplads, også for gravide medarbejdere.

Klienterne og deres hjem må ikke udsættes for, at medicinrester via dyrets udskillelse forurener mere end højst nødvendigt. Klienter skal derfor vejledes korrekt.

Dyreejerne skal uddannes til at håndtere netop deres dyrs udskillelse af rester i urin og afføring, så det omgivende miljø ikke belastes.

Onkologisk kirurgi kræver kendskab til de forskellige cancertypers specielle væsen.