Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Dansk Selskab for Veterinær Onkologi, SVO

Hvad er selskabet?

Dansk Selskab for veterinær onkologi er en forening for dyrlæger og veterinærsygeplejersker samt andre med en professionel interesse for kræftsygdomme hos dyr.

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til dyrs kræftsygdomme og behandling heraf til både dyrlæger og til hunde- og katteejere.

Vi ønsker at sikre, at diagnosen og behandlingen af kræft foregår med hensyntagen til dyrenes velfærd og i overensstemmelse med den højeste faglige standard.

Desuden er det vigtigt, at behandling med kemoterapi sker i rammer, hvor opmærksomheden er rettet mod sikkerheden for både mennesker og dyr.

Bestyrelsen

Navn   Klinik/hospital
Berit Aakjær Sørensen formand Aalborg Dyrehospital
Helle Elkjær Johansen sekretær Horsens Dyreklinik
Morten Bentsen kasserer Ikast Dyreklinik

 

Som medlemmer kan optages dyrlæger, der er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening.

Indmeldelse sker ved henvendelse til Den Danske Dyrlægeforening, ddd@ddd.dk.

Godkendelse af medlemskab sker på den førstkommende generalforsamling efter indmeldelsen.

 

Som passive (associerede) medlemmer kan optages udenlandske dyrlæger, læger, dyrlægestuderende, veterinærsygeplejersker, eller evt. andre med særlig interesse for veterinær onkologi.

 

Ansøgning om passivt medlemskab skal sendes til selskabet senest 4 uger før generalforsamlingen, der endeligt godkender medlemskabet.

Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.