Når dyr får kræft

- information om kræftramte hunde og katte

Certificeret til at foretage kemoterapi

Hvad omfatter uddannelsen?

For at blive certificeret til at foretage kemoterapi har onkologidyrlægerne gennemgået en efteruddannelse, som omfatter følgende:

     En kursusrække: 5 kurser af 1 - 2 dages varighed

     2 x udlandsophold af 14 dages varighed på afdelinger for kræftbehandling

     1 x ophold på en medicinsk afdeling

     1 x ophold på en kirurgisk afdeling

     2 internationale onkologikongresser

     300 case rapporter

     Skriftlig eksamen

     Passende faciliteter på klinikken / hospitalet

Uddannelsen vedligeholdes gennem 5 dages relevant kursus årligt, samt indberetning af 50 cases til onkologiregisteret www.vetcancer.sund.ku.dk